Telefon I: +905323868660

Telefon II: +905072740717

Email: otelyaman@gmail.com

Adres: Harbiye Yolu Üzeri No:1 Defne/Antakya/Hatay